12/3 19,30 Upptaktsmöte, Stefan & Marie Salmonsson, Göran Rubensson
14/3 19,00 Väckelsekväll, Stefan & Marie Salmonsson, Göran Rubensson
15/3 16,00 ”Ge det vidare” Media i focus, Rosie och Lennart Åsberg, Stefan och Marie Salmonsson, Pionjärteamet
15/3 19,00 Väckelsekväll, Stefan & Marie Salmonsson, Rosie och Lennart Åsberg
16/3 11.oo Gudstjänst, Stefan och Marie Salmonsson, Lennart och Rosie Åsberg, Göran Rubensson, Nattvard

Väckelsekvällar