Gudstjänst, Göran Rubensson,
Nattvard, lovsång, söndagsskola