Välkommen till Församlingen Ordet.
Varje fredag: fredagslunch